szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Stroma skarpa przy nowej linii tramwajowej w Ołomuńcu

Do projektu Santovka należą rekreacyjne tereny na brzegu rzeki a przede wszystkim nowa linia tramwajowa łącząca historyczne centrum z osiedlem Nowe Sady na południu miasta. W tej lokalizacji należało wykonać nasyp pod linie tramwajowe i sąsiednie drogi dla pieszych i rowerzystów. Nasyp ten ma 131,20 m długości i wysokość od 2,04 m do 3,40 m.

Wymogiem było wykonanie estetycznej konstrukcji, która miała się komponować z rzeką wytwarzając przyjemne otoczenie oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie przestrzeni. Problemem były liczne osady w podłożu, wysoki poziom wody gruntowej oraz relatywnie ciasne przestrzenie.

Z tego powodu, została wybrana konstrukcja z zbrojonego gruntu z zielonym licem, która umożliwiała wykonanie stromej skarpy w bliskości rzeki. Na jej szczycie wykonano chodnik dla pieszych i ścieżkę rowerową.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Statický výpočet, opěrný systém Tensartech GreenSlope, projekt, zaškolení stavby

Realizacja

2012

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu