szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Powierzchniowe wzmocnienie skarpy

Do wzmocnienia powierzchni skarp zagrożonych erozją (nie jest to wewnętrzna stabilność całego zbocza), która powoduje spływanie gruntu po powierzchni, tworzenie się żłobień erozyjnych, używane są siatki oraz geokraty. Są to metody stałej ochrony przed erozją, można również zastosować tymczasową ochronę (geomaty, geosiatki) zazwyczaj naturalną i organiczną o żywotności do 5 lat. Możliwa jest również wydłużona ochrona z żywotnością do 10 lat.

Na skarpach, gdzie trzeba zastosować ochronę tymczasową przed erozją wodną spowodowaną spływaniem gruntu w dół skarpy, odpowiednim rozwiązaniem na wyeliminowanie tego zjawiska jest użycie siatek, geomat oraz ekotekstylii z naturalnych materiałów. Taki typ aplikacji zapewni porost roślinności, która po pewnym czasie będzie się rozwijała samoistnie. Więcej informacji znajdziecie na stronie o naturalnej ochronie skarpy.

Na skarpy, które narażone są na erozję gleby w postaci wymywania gruntu, jako ochrona długoterminowa, idealnym rozwiązaniem są przeciwerozyjne geosiatki i geokraty. Więcej informacji znajdziecie na stronie o trwałej przeciwerozyjnej ochronie.

Druhy výrobků pro povrchové zpevnění svahu

Jutová geotextilie (síť) - 500 g/m2
(funkční životnost cca 12-24 měsíců)
Jutová geotextilie Geomanet
Kokosowa siatka Geomanet-K EKO 400, 700 a 900 g/m2
(funkční životnost cca 36-60 měsíců)
Kokosowo-mulczowana mata - 350 g/m2
(funkční životnost cca 36-60 měsíců)
Protierozní georohož
(funkční životnost >10 let)
Protierozní geobuňky
(funkční životnost >10 let)
Obrázek dočasné protierozní ochrany svahu
Dočasná protierozní ochrana svahu
Obrázek zpevnění svahů u portálu tunelu
Zpevnění svahů u portálu tunelu
Obrázek zpevnění svahů potoka pro ochranu před vymíláním
Zpevnění svahů potoka pro ochranu před vymíláním

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu