szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Stabilizacja stromych skarp

Aby wzmocnić strome skarpy o nachyleniu 20° do 70° należy odróżnić dwa różne problemy. Pierwszy z nich to wewnętrza stateczność skarpy, a druga to stateczność powierzchni skarpy (patrz przeciwerozyjna ochrona). Wewnętrzna stabilność może być osiągnięta poprzez zbrojenie gruntu za pomocą horyzontalnie położonych wzmacniających siatek geosyntetycznych, które w połączeniu z gruntem dają stabilność i funkcjonalność całej konstrukcji. Aby gruntu nie spływał lub nie odrywał się ze stromej powierzchni, używa się stalowych elementów, geosiatek lub geomat, które przytrzymują grunt i zabezpieczają go przed wypadaniem lub przesuwaniem się.

Wzmocnienie stromej skarpy umożliwia zwiększenie jego nachylenia, a tym samym daje większą powierzchnię użytkową czyli lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni np. przy rozbudowie dróg, kolei lub przyłączeniu okolicznych terenów związanych z ich zakupem.

Strome skarpy z wzmocnionym gruntem

Wzmocnione strome skarpy reprezentują szybką, ekonomiczną i uniwersalną technologię do budowy nasypów i rekultywacji osuwisk wszędzie tam, gdzie wymagane jest strome nachylenie stoku. Strome skarpy z zbrojonym gruntem są zwykle lżejsze niż betonowe konstrukcje oraz mają mniejsze wymagania dotyczące nośności gruntu.

Przeznaczenie, wielkość konstrukcji oraz nachylenie wybiera się tak, aby jak najlepiej oddawało charakter konstrukcji. W skarpach o nachyleniu do 50° w większości przypadków nie jest konieczna poprawa stateczności skarpy. Natomiast, w celu zwiększenia trwałości powierzchni służą maty przeciwerozyjne, które są aplikowane na powierzchnię konstrukcji. Przy kącie nachylenia ponad 50°, stosuje się technikę owijania gruntu geosyntetykiem (wrap around) lub wzmacnia się grunt geosiatkami lub panelami stalowymi, które są połączone z powierzchniową ochroną.
 

Metody wzmacniania stromych skarp

Wymagania odnośnie rozwiązań technicznych dla każdej skarpy są inne. Przy zastosowaniu technologii gruntu zbrojonego używa się najczęściej trzech sposobów wzmocnienia gruntu:

  • Proste wzmocnienie gruntu geosiatkami z powierzchnią pokrytą geomatami
  • Technika "wrap around"
  • Inżynierskie systemy konstrukcyjne z zielonym licem lub licem z kamienia

Korzyści z użycia geosiatki do wzmocnienia skarpy:

  • Tańsze niż tradycyjne technologie aż o 75%
  • Zmienne nachylenie lica konstrukcji od 20° aż do 70°
  • Do budowy często używa się materiałów wydobytych na miejscu
  • Szybka budowa – skrócenie czasu utrudnień drogowych oraz blokady dróg
  • Skarpy porośnięte roślinnością znakomicie komponują się z otoczeniem

Obrázek vyztuženého strmého svahu u obchodního domu v Boskovicích
Vyztužený strmý svah u
obchodního domu v Boskovicích

Obrázek vyztuženého strmého svahu parkoviště hotelu
Vyztužený strmý svah parkoviště hotelu
Obrázek vyztuženého svahu kolem umělé jeskyně
Vyztužený svah kolem umělé jeskyně

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu