szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Geosiatki (georuszty)

Geosiatki są geosyntetycznym wyrobem, który ma otwartą strukturę zbudowaną z wzajemnie się krzyżujących podłużnych i poprzecznych żeber. Produkty te mogą być połączone w sposób ciągły, mogą być klejone lub plecione. Otwory geosiatki są wielkości od 10 do 100 mm i umożliwiają cząstkom gruntu przechodzić przez geosiatkę.

Typy geosiatek

W przypadku geosiatek, jak i we wszystkich rodzajach geosyntetyków, technologia użyta przy produkcji wyrobu ma zasadniczy wpływ na końcowe właściwości produktu i w dużym stopniu determinuje ich przydatność. Ze względu na sposób produkcji wyróżniamy geosiatki monolityczne, extrudowane, klejone oraz tkane.

Geosiatki monolityczne

Ten typ geosiatek produkuje się z PP lub HDPE, w których wykonuje się otwory. Tak wycięte folie ogrzewa się do temperatury topnienia polimeru a następnie rozciąga się w celu uzyskania oczka pożądanego kształtu. Żebra takiej geosiatki mają prostokątny przekrój poprzeczny, natomiast jej spoiny są silniejsze niż pojedyncze żebra.

Monolityczne geosiatki odznaczają się sztywnością, niezmienną geometrią oraz wytrzymałymi połączeniami. Zaczynają pracować już przy minimalnych obciążeniach pochodzących od konstrukcji. Są odpowiednie jako warstwy podkładowe pod drogi i inne trasy komunikacyjne.

Geosiatki ekstrudowane

Ten typ geosiatek wykonuje się poprzez wyciskanie (wytłaczanie) gorącej mieszaniny przez układ dysz. W zależności od długości dysz, powstają różne wielkości i kształty otworów geosiatki. Ekstrudowane geosiatki mają sztywną strukturę, stałą geometrię i stosunkowo wytrzymałe żebra.

Geosiatki klejone

Geosiatki kolejone, jak sama nazwa wskazuje, wykonane są w postaci sklejenia taśm polimerowych zorientowanych w dwóch prostopadłych kierunkach. Wybór wytrzymałości oraz sposobu rozmieszczenia pasków geosiatki determinuje wytrzymałość i wielkość otworu. Wzajemne połączenia pasków wykonuje się cieplnie, mechanicznie lub za pomocą kleju. Klejone geosiatki są elastyczne i mogą uzyskiwać dużą wytrzymałość. Problemem w tych geosiatkach jest wytrzymałość połączenia. W przypadku większych sił połączenie może ulec rozlepieniu, co ogranicza ich użyteczność.

Tkane geosiatki

Tkane geosiatki są wykonywane w tej samej technologii co geotkaniny, dzięki temu wyroby te mają z geotkaninami wiele cech wspólnych. Ze względu na technologię wykonania są one zawsze dwukierunkowe przy czym mogą mieć wytrzymałość taką samą w dwóch kierunkach, lub mogą być jednokierunkowe z wytrzymałością wyraźnie niższą w jednym kierunku.

Struktura geosiatki

W zależności od zdolności geosiatek do przenoszenia obciążenia w ich płaszczyźnie wyróżniamy geosiatki jednoosiowe, dwuosiowe oraz trójosiowe.

Jednoosiowe geosiatki

W przypadku geosiatek jednoosiowych, wyraźnie większa wytrzymałość jest uzyskiwana w kierunku podłużnym, wytrzymałość w kierunku poprzecznym jest wyraźnie niższa. Kierunek w którym uzyskiwane są większe wytrzymałości często oznacza się jako kierunek nośny.

Jednoosiowe geosiatki są używane w obiektach, gdzie oczekuje się naprężeń występujących na powierzchni geosiatki w jednym kierunku. Typowe zastosowania to oporowe ściany, strome skarpy, rekultywacja osuwisk lub nasypy.

 

Dwuosiowe geosiatki

Produkty te charaketryzują się taką samą wytrzymałością w kierunku podłużnym jak i poprzecznym.

Dwuosiowe geosiatki stosowane są tam, gdzie ciężko określić kierunek naprężeń lub ich kierunek może ulec zmianie w czasie eksplatacji. Produkt ten jest odpowiedni do warstw komunikacyjnych, pod parkingi lub inne pracujące powierzchnie.

Podział geosiatek ze względu na strukturę

Produkt

Typ

Struktura

Zdjęcie

Eurogrid B (BX) monolityczna dwuosiowe Geosiatka Eurogrid B

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu