szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Wzmacnianie asfaltu

Zbrojenie warstw bitumicznych: wyroby do asfaltu są produktami o specyficznych właściwościach. Ich najczęstszym zastosowaniem jest wzmocnienie asfaltowych warstw drogi w celu redukcji deformacji i uniknięciu rozszerzaniu się szpar i kolein w asfaltowej warstwie. Niektóre typy geokompozytów używa się do spowolnienia tworzeniu się deformacji nazywanych koleinami.

Produkty te używa się w celu redukcji pęknięć. Produkowane są one prawie całkowicie z szklanych włókien, które jako jedyne są zdolne przenieść maksymalne naprężenie przy ich deformacji mniejszej niż 3%. Takie właściwości do ochrony asfaltowego krycia są niezwykle ważne.

Mają również zastosowanie przy spowolnieniu tworzeniu się asfaltowych kolein, w tym przypadku stosowane są produkty mające zdolność stabilizacji kruszywa znajdującego się pod warstwą wierzchnią. Swoją strukturą i własnościami przypominają stabilizacyjne geosiatki używane do mechanicznej stabilizacji konstrukcyjnych warstw.

Wszystkie produkty do asfaltu są zaprojektowane tak, aby zmniejszyły występujące defekty asfaltowej warstwy, ograniczyły konieczność konserwacji dróg i zwiększyły ich żywotność. Wyroby do asfaltu często się dzieli ze względu na ich przeznaczenie.

Produkt   Materiał Funkcja Zdjęcie

Geosiatka szklana

włókna szklane
pokryte
bitumenem
dla wyeliminowania
szczelin. Nie zawiera
warstwy lepiącej.
Geosiatka szklana

Geosiatka szklana
SA

włókna szklane
pokryte
bitumenem
dla wyeliminowania
szczelin. Zawiera
warstwę lepiącą
.
Geosiatka szklana

Geosiatka szklana
kompozytowa

włókna szklane
pokryte
bitumenem
+ geowłóknina
dla wyeliminowania
szczelin.
Geosiatka szklana

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu