szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Odwodnienie muru oporowego w Tatenicach

Ve svažitém terénu bylo při budování přístupové komunikace k vlakovému nástupišti nutno vybudovat zárubní zeď. S ohledem na geomorfologii a výškové převýšení terénu byla zárubní zeď navržena jako tížní betonová. U konstrukce bylo nutné zajistit bezpečné odvedení srážkových vod a různých zvodní tak, aby nedocházelo ke zvýšenému namáhání na opěrnou stěnu hydrostatickým zatížením.

Odvodnění rubu konstrukce bylo projektantem navrženo pomocí drenážního geokompozitu Interdrain GMF tvořeného tuhým jádrem, které bylo laminováno z jedné strany netkanou separační geotextilii a z druhé strany izolační geomembránou. Geotextilie u výrobku zabraňuje kolmataci drenážního jádra a zajišťuje tak zachování hydraulických vlastností výrobku po celou životnost konstrukce, drenážní jádro pak zajišťuje odvod jímaných vod v rovině geosyntetika do vhodného prostoru.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Geokompozit

Realizacja

2004

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu