szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Podłużny drenaż i odwodnienia

Podłużny drenaż ma za zadanie bezpieczne transportowanie wody do odpowiednich zbiorników retencyjnych poza budynkiem. System drenażowy ochrania strukturę przed infiltracją wody i zapobiega dodatkowemu ciśnieniu hydraulicznemu, który może spowodować pomniejszenie stabilności i bezpieczeństwa struktury. Rozwiązanie z użyciem drenażowych geokompozytów są lepszą cenowo alternatywą niż tradycyjne rozwiązania podłużnego drenażu.

Drenażowy element (geokompozyt) wraz z perforowaną drenażową rurą jest odpowiednim rozwiązaniem dla rowów odwadniających, drenażów podziemnych do głębokości 1 m. Taki system tworzy system o wysokiej przepustowości.

Drenażowy geokompozyt z perforowanej rury drenażowej

Taka kombinacja pozwala na podłużny drenaż na niestabilnych skarpach, gdzie jest duża ilość pływów pod gruntem i na powierzchni. Rów melioracyjny zbiera wodę podziemną i powierzchniową oraz zapobiega destabilizacji skarpy. Podłużny drenaż jest często połączony z powierzchniowym drenażem, który poziomo odwadnia nasypy, drogi, linie kolejowe, tramwajowe i inne komunikacyjne i inżynierskie tereny na całych ich powierzchniach.

Jest również możliwe wykonanie podziemnego drenażu i rowów odwadniających wokół budynków bez wykonywania nadmiernych ziemnych wykopów oraz bez problematycznego importu i ułożenia kruszywa.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA GEOKOMPOZYTU DO PODŁUŻNEGO DRENAŻU

  • mniejsze koszty w porównaniu z konwencjonalnymi metodami
  • znacząca redukcja kosztów związanych z zakupem naturalnych materiałów (żwir, piasek)
  • mniejsze wykopy
  • redukcja ilości w dostarczeniu naturalnych materiałów (mniejsza emisja CO2)
  • prosta instalacja
  • wysoki drenaż nawet pod obciążeniem

UKÁZKY POUŽITÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE A ODVODNĚNÍ

Obrázek podélné drenáže v Dubu nad Moravou
Podélná drenáž v Dubu nad Moravou

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu