szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Rozbudowa lub zakrywanie składowisk

Rozwój zarządzania odpadami kładzie duży nacisk na używanie technicznie adekwatnych i oszczędnych rozwiązań tak, aby przedsięwzięcia spełniały wymagania ochrony środowiska. Materiałów geosyntetycznych używa się na składowiskach w dwóch głównych sytuacjach. Pierwsza z nich to rozbudowa powierzchni składowania odpadów aby zwiększyć ich pojemność. Druga z nich to uszczelnienie lub przykrycie składowiska w ramach technicznej lub biologicznej rekultywacji.

Konwencjonalne rozwiązania, wykorzystujące naturalne materiały którymi są najczęściej grunty ilaste, luźne piaski, mają bardzo dużo niedogodności i wad, od dostępności, odległości transportu, po problematyczną instalację zwłaszcza na stromych skarpach.

Geosyntetyczne wyroby mają wiele zalet, główną zaletą jest oszczędność oraz szerokie zastosowanie produktów. Są odpowiednie do rozbudowywania i zakrywania składowisk, można również je stosować w wielu innych obszarach budownictwa.

Zastosowanie geosyntetyku na składowiskach

Rozwiązanie problemu Typ geosyntetyku
Drenażowy system do powierzchniowej (deszczowej) wody Drenażowe geokompozyty
Drenażowy system do podziemnej wody Drenażowe geokompozyty
System zbierania biogazu Drenażowe geokompozyty
Odprowadzenie połączonych odcieków Drenażowe geokompozyty
Uszczelnienia Izolacyjne folie, Iłowe geosyntetyczne izolacje
Wzmocnienie skarpy Wzmacniające geosiatki
Antyerozyjna ochrona Geosiatki, Geokraty
Stabilizacje podłoża Stabilizacyjne geosiatki

DRENAŻOWE SYSTEMY DO POWIERZCHNIOWEJ I PODZIEMNEJ WODY

Geokompozyty drenażowe są instalowane między wierzchnią warstwą a nieprzepuszczalną warstwą ziemi( gliny, geomembrany etc.), dają szybki i efektywny system odprowadzania wody deszczowej:

 • zapobiega gromadzeniu się i wycieku wody ze składowiska poprzez słabe i uszkodzone obszary warstwy nieprzepuszczalnej
 • zmniejsza ciśnienie hydrostatyczne i zapobiega nasyceniu warstwy wierzchniej gleby
 • zmniejsza ciśnienie hydrostatyczne drugiej nieprzepuszczalnej warstwy
 • odwadnia nieprzepuszczalną warstwę
 • wykrywa przecieki

System poboru biogaz

Instalacja warstw geokompozytu w warstwie nieprzepuszczalnej umożliwia gromadzenie się i odwodnienie płynów ze składowiska:

 • zapobiega powstawaniu zagłębień, w których gromadzą się biogazy
 • redukuje ciśnienie płynów na nieprzepuszczalnej warstwie
 • zbiera i szybko usuwa płyny w kontrolowanym procesie transportu gazów do atmosfery, używanym w elektrowniach lub spalarniach

ODPROWADZENIE SKAŻONYCH SUBSTANCJI

Instalacja drenażowych geokompozytów w warstwie nieprzepuszczalnej powoduje zbieranie i szybki drenaż wody oraz innych płynnych substancji z materiałów odpadowych:

 • zapobiega gromadzeniu się naparów wewnątrz składowiska
 • odwadnia szkodliwe substancje do miejsc, gdzie będą ekologicznie przetworzone
 • ich wysoka drenażowa przepustowość zapobiega powstawaniu zatorów w warstwie odwadniającej i redukuje ciśnienienie działające na składowisko

WZMOCNIENIE STROMYCH SKARP SKŁADOWISK

Korzystając z wzmacniających geosiatek, jest możliwość wykonywania trwałych i tymczasowych skarp składowisk we wszystkich nachyleniach, bardziej stromych niż naturalne stabilne skarpy bez użycia wzmacniających elementów, dając równocześnie zwiększenie powierzchni składowiska.

ANTYEROZYJNA OCHRONA SKARP

Trwała lub tymczasowa antyerozyjna ochrona z geosiatki lub geomaty zapobiega powierzchniowej erozji skarpy składowiska podczas ulewnych deszczy.
Geomaty zapewniają również stabilność powierzchniową warstw składowisk.

UKÁZKY ŘEŠENÍ ZAKRYTÍ SKLÁDKY

Obrázek zakrytí skládky ve Vyskytné u Jihlavy
Zakrytí skládky ve Vyskytné u Jihlavy
Obrázek rekultivace skládky v Praze - Ďáblicích
Rekultivace skládky v Praze - Ďáblicích

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu