szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Odwodnienia obiektów

Podziemna woda i powierzchniowa woda deszczowa wraz z jej hydraulicznym pływem jest niekorzystna przy pracach budowlanych, przy wznoszeniu obiektów, często powoduje poważne problemy objawiające się utratą stabilności i bezpieczeństwa. Dodatkowe koszty związane z naprawą są zbyteczne i mogą być uniknięte przez zastosowanie geosyntetycznego wyrobu – najczęściej drenażowego geokompozytu lub drenażowego geosyntetyku. Produkty te zapewniają w stosunku do tradycyjnych drenażowych systemów wiele zalet.

Najczęstszymi problemami spowodowanymi występowaniem wody w budynkach są:

 • nieszczelności w fundamentach
 • zwiększone ciśnienie hydrostatyczne
 • ługowanie materiałów z konstrukcji
 • tworzenie i rozwój pęknięć w konstrukcji
 • niestabilność skarp

Drenażowe geokompozyty są częścią złożonego systemu drenażowego, które często współpracują z odpływami poziomymi, które redukują hydrostatyczne ciśnienie i zapobiegają nasyceniu warstw powierzchniowych wodą.

System odwadniania wymaga określenia ilości wody, która to konstrukcja jest w stanie odprowadzić w jednostce czasu dla zdefiniowanego gradientu hydraulicznego. Pomiar zdolności przepływu geosyntetyków prowadzi się zgodnie z normą ČSN EN ISO 12 958.

Drenażowe geokompozyty lub drenażowe geotkaniny i geowłókniny są często częścią kompleksowego systemu odwadniającego. Mogą być one stosowane wszędzie tam, gdzie potrzeba jest jak najszybszego odwodnienia wody z konstrukcji. Odnosząc się do funkcji odwodnienia, ważna jest przepustowość produktu, która jest opisana jako przepustowość w płaszczyźnie przy określonym spadku i obciążeniu. W większości przypadków mowa o tzw. geokompozytach, które się składają z przepuszczalnego materiału i materiału otaczającego (geotekstylia, folie). W takim przypadku, przy projektowaniu, trzeba brać pod uwagę oba elementy.

TYPY DRENAŻOWYCH GEOKOMPOZYTÓW

Zewnętrzna warstwa drenażowych geokompozytów jest najczęściej wykonana z geowłókniny z właściwościami filtracyjnymi, która zapobiega tamowaniu się przepływu i zapewnia długie działanie. Jest zawsze konieczne dopasowanie filtracyjnych kryteriów tak, aby zapobiec zatykaniu się produktu. W niektórych przypadkach, gdy są znane warunki gruntowe jest możliwość zaprojektowania produktu, który po jednej stronie posiada hydoizolacyjną folię. W takim przypadku produkt oprócz separacji i drenażu pełni również funkcje izolacyjne.

Drenażowy geokompozyt jednostronnie laminowany materiałem geotekstylnym

Drenażowy geokompozyt obustronnie laminowany materiałem geotekstylnym

Drenażowy geokompozyt laminowany z jednej strony materiałem geotekstylnym, a z drugiej strony hydroizolacyjną folią.

 

Z punktu widzenia sztywności rdzenia drenażowego, używa się geokompozytów z miękkim rdzeniem, które są odpowiednie do aplikacji na tereny sportowe lub na zielone dachy. W takiego typu zastosowaniach, nie stosuje się prawie żadnego montażu, nie występuje obciążenie robocze, ani nie dochodzi do znaczącego uciskania rdzenia, który uciśnięty może powodować spadek przepustowości drenażu. Podczas aplikacji geokompozytu z miękkim rdzeniem ważne jest aby uniknąć jakiegokolwiek obciążenia w trakcie eksploatacji.

Drenażowe geokompozyty z sztywnym rdzeniem odznaczają się wysoką mechaniczną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i są zdolne do wytrzymywania obciążeń podczas budowy, a zwłaszcza w późniejszej eksploatacji, gdy są pod stałym naciskiem warstw pokrywających. Są one polecane do stosowania w warstwach izolacyjnych lub uszczelniających takich jak składowiska odpadu, drogi, lub pod nasypy.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z STOSOWANIA DRENAŻOWYCH GEOKOMPOZYTÓW:

 • mniejsze koszta z porównaniu z konwencjonalnymi metodami
 • znaczące ograniczenie użycia naturalnych materiałów
 • redukcja ilości dowozów naturalnych materiałów (ciężkie materiały)
 • łatwy montaż i manipulacja w porównaniu z żwirowymi systemami
 • nie ma potrzeby zagęszczania gruntu
 • eliminacja ryzyka uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych spowodowana wysypywaniem materiału z ostrymi krawędziami
 • szybkość montażu
 • redukcja emisji CO2

PRZYKŁADY ODWODNIENIA KONSTRUKCJI

Obrázek celoplošného odvodnění násypu v Roztokách u Prahy
Celoplošné odvodnění násypu v Roztokách u Prahy
Obrázek odvedení vody zpoza zárubní zdi v Tatenicích
Odvedení vody zpoza zárubní zdi v Tatenicích 
Obrázek plošné ochrany základové desky před vodou
Plošná ochrana základové desky před vodou

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu