szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Odwodnienie nasypu drogowego przy drodze w miejscowości Roztoky

S ohledem na složitou hydrogeologickou charakteristiku území a s ohledem na blízkost řeky Vltavy vyžadoval návrh přeložky II/242 Roztoky vybudování důkladného systému odvodnění zajišťující funkčnost konstrukce se zaměřením na rychlé odvedení vod z ploch okolo zemního tělesa a z prostoru vlastního násypu.

Na bázi násypu byla projektantem navržena plošná drenážní vrstva tvořena kombinací písčitého materiálu a geokompozitu s drenážním účinkem. Použitý drenážní geokompozit Interdrain GMFL je tvořen drenážním jádrem, které je z jedné strany laminováno separačně-filtrační geotextilií a z druhé strany hydroizolační fólii. V konstrukci je tento výrobek instalován fólii dolů tak, aby byl umožněn rychlý a plynulý odtok odváděných vod do přilehlých příkopů.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Drenážní geokompozit a výztužný kompozit do asfaltu

Realizacja

2009

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu