szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Zpevněné vyztužené svahy Písecké brány v Praze

V Praze proběhla rekonstrukce barokní Písecké brány. V jejím rámci se odtěžila původní zemina, objekt byl zaizolován a opět zasypán, kdy nové svahy jsou o metr vyšší než původní.

Pro zvýšení stability podloží jsme navrhli mechanickou stabilizaci, kterou tvoří štěrkodrť, trojosá geomříž a separační tkaná geotextilie. Tato vrstva plní i drenážní funkci, která je hraje podstatnou roli pro stabilitu celé konstrukce.

Vyztužené strmé svahy mají sklon 34° a jejich výška je 6 m a pro jejich stabilitu jsou vyztuženy jednoosými geomřížemi. Z ekonomických důvodů se již ve fázi statického výpočtu počítalo s místním zásypovým materiálem.

Zpevnění povrchu svahu bylo provedeno trvalými protierozními georohožemi, které jsou překryté humózní vrstvou a kokosovou geotextilií a pro přirozený vzhled osety trávou.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Statický výpočet, stabilizační a výztužné geomříže, geotextilii, protierozní georohož a kokosovou síť

Realizacja

2014

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu