szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Wzmocnienie podłoża

Poprawa właściwości gruntu pod budynki jest jednym z pierwszych zadań konstruktora. Do rozwiązania tego problemu tradycyjnie używa się kamienia naturalnego, wapienną lub cementową stabilizację, ostatecznie chemiczną stabilizację. Wraz z pojawieniem się produktów geosyntetycznych, metoda została poszerzona o nowe możliwosci mianowicie mechaniczną stabilizację za pomocą geosiatek.

Typowym rozwiązaniem, które polepsza właściwości gruntu pod fundamentem jest zwiększenie wytrzymałości podbudowy. Taki zabieg może być łatwo rozwiązany poprzez wykonanie kompozytowej warstwy gruntu złożonej z kamienia i stabilizacyjnej geosiatki. Taka warstwa konstrukcyjna łączy dobre właściwości obu użytych materiałów i zapewnia długotrwałą, wysoką jakość powierzchni.

Polepszenie właściwości gruntu pod fundamentem umożliwia budowę wymagających konstrukcji, a geosyntetyki użyte w pracach ziemnych pozwalają na tańsze i bardziej trwałe funkcjonowanie rozwiązania w porównaniu do tradycyjnych metod. Wykonanie nasypu zwłaszcza na miękkim podłożu, gdzie praktycznie niema innej alternatywy. Najbardziej popularną metodą wzmacniania gruntu oprócz użycia materiałów geosyntetycznych jest ustabilizowanie podłoża na przestrzennej geodesce lub na szerokiej platformie, która jest połączona z palami.

Polepszenie właściwości gruntu pod fundamenty i polepszenie warstw gruntu lub kamieni odbywa się przy zachowaniu ich wzajemnej separacji. Metoda separacji gruntu, zwykle używając materiałów geotekstylnych zapewnia, że każda warstwa, tak jak to było zaprojektowane, posiada stałe, oryginalne, te same parametry.

Przykłady rozwiązań poprawy gruntu

Obrázek založení haly na zvodnělém podloží
Založení haly na zvodnělém podloží
Obrázek zlepšení podkladních vrstev na náměstí
Zlepšení podkladních vrstev na náměstí
Obrázek založení násypu na nehomogenním podloží
Založení násypu na nehomogenním podloží
Obrázek založení nové tramvajové tratě
Založení nové tramvajové tratě
Obrázek zlepšení únosnosti železničního spodku
Zlepšení únosnosti železničního spodku
Obrázek založení cyklostezky na rašeliništi
Založení cyklostezky na rašeliništi

Potrzebujesz pomocy?

  • Stworzymy koncepcyjne rozwiązania i opracowania
  • Wykonujemy obliczenia
  • Dołączamy dokumentacje z projektów we wszystkich stopniach
  • Prowadzimy nadzór nad konstrukcjami z geosyntetyką
  • Realizujemy konstrukcje na wzmocnionej glebie

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 519
infogeomat.eu

Konsultacje w terenie

Nie boję się wyruszyć w teren i rozwiązywać problemy na miejscu

Proszę o konsultacje

Świadczenie naszych usług wspomagają pliki cookie. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji