szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Wykonanie nasypu

Wykonanie drogowego lub kolejowego, niezawodnego i niedrogiego nasypu to dosyć skomplikowana zależność. Od strony projektanta, często jedynym rozwiązaniem jest wymiana słabych gruntów na grunt o dobrej jakości. Rozwiązanie to jest bardzo trudne w wykonaniu przede wszystkim ze względu na szybkość budowy i całkowity zakres ziemnych prac, dodatkowym utrudnieniem jest problem związany z obciążeniem komunikacji.

Cena takiego rozwiązania jest zazwyczaj wysoka i dla wielu inwestorów jest to kwota nie do przyjęcia. Inne konwencjonalne rozwiązania są również nie akceptowalne. Z postępem czasu, tradycyjne metody są powoli wypierane przez nowoczesne rozwiązania takie jak budowa przy pomocy geosyntetyków.

Geomaterac

Pod pojęciem geomateraca rozumie się konstrukcję wykonaną z jednej lub większej ilości wzmacniających geosyntetyków – najczęściej geosiatek – a także warstwy żwirowej. Wzajemne połączenie między geosiatką a ziarnami gruntu jest możliwe dzięki zazębieniu ziaren gruntu w otworach geosiatki.

Geomateraca używa się w problematycznym gruncie, dzięki niemu osiadania gruntu wyrównują się przy utrzymaniu tej samej wysokości fundamentu w porównaniu do gruntu bez wzmocnienia. Odpowiedni rodzaj gruntu nasypowego tworzy konstrukcję, która ma zazwyczaj świetną przepuszczalność i służy jako warstwa drenażowa. Zabezpiecza ona konstrukcję i zapewnia odwodnienie powierzchniowe pod nasypem, dzięki czemu polepsza właściwości rodzimego gruntu. W celu długiej żywotności i utrzymaniu właściwości hydraulicznych konstrukcji na wysokim poziomie, używane jest zbrojenie gruntu za pomocą geosiatki wokół krawędzi konstrukcji.

Geokratowy geomaterac

W warunkach gdzie występują nie zbyt głębokie, miękkie grunty, można użyć bardziej wydajnego rozwiązana w postaci konstrukcji składającej się z geosiatki zorientowanej w kilku płaszczyznach. Geosiatka dzięki swoim wzajemnym połączeniom tworzy system komórek, które po wypełnieniu odpowiednim kruszywem tworzą geomaterac z unikalnymi właściwościami. Tak powstała konstrukcja umożliwia wykonanie nasypu na bardzo słabych podłożach bez ryzyka uszkodzenia nawierzchni podczas konsolidacji.

Trójwymiarowy geomaterac zapewnia równomiernie osiadanie nasypu. W płytkim, miękkim podłożu pod wpływem rosnącego naprężenia powstałego w wyniku zasypywania konstrukcji powstają naprężenia w kierunku geomateraca, dlatego wymiar geomateraca należy dobrać tak, aby niedoszło do połączenia naprężeń.

Platforma przekazująca obciążenia LTP

Platforma LTP przekazuje obciążenia z geomateraca na system pali, które następnie przekazują naprężenia na grunt. Używa się tej technologii w bardzo słabych gruntach, w których nośna warstwa występuje głęboko. Często krótkie terminy realizacji nie pozwalają na zbadanie osiadań wtórnych, co może prowadzić do wielu usterek. Konstrukcja ta znacząco ogranicza osiadania, co daje pewną i wysokiej jakości konstrukcje.

W celu wykonania drogowego lub kolejowego nasypu niezbędne jest zwymiarowanie pali ze względu na przeniesienie całego obciążenia wywołanego nasypem. Warstwa zbrojonego gruntu zwana geomateracem pozwala przenieść naprężenia wywołane gruntem do pali. Obliczenia obejmują również oszacowanie osiadań użytych geosyntetyków.

UKÁZKY ŘEŠENÍ ZALOŽENÍ NÁSYPU

Obrázek násypu s použitím geobuňkové struktury
Násyp s použitím geobuňkové struktury
Obrázek sendvičového násypu v Lánech
Sendvičový násyp v Lánech
Obrázek havárie železničního násypu u Holubic
Havárie železničního násypu u Holubic

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu