szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Wykonanie nowego nasypu pod drogę II/405

V předmětném úseku byl problém se zvodnělým měkkým podložím tvořeným rybničními sedimenty. Ke konstrukci založení násypu byla použita trojosá geomříž Tensar TriAx v kombinaci s geobuňkovou strukturou Tensar.

Geobuňková struktura zachycuje tahové síly v kamenivu

vyvozených sypáním násypového tělesa a zároveň eliminuje nerovnoměrné

sedání. Mezi druhotné přínosy geobuňkové struktury patří vytvoření pracovní plochy, plošné drenáže a zvýšení stability násypu.
O této referenci jsme napsali rozsáhlejší článek v našem magazínu GEOmail.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Statický výpočet, geotextilie, geomříže, zaškolení stavby

Realizacja

2011

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu