szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Naprawa nasypu kolejkowego niedaleko miejscowości Holubice

Po deštivém období roku 1997 se začala na úseku násypu železniční tratě Brno - Přerov v blízkosti železniční stanice Holubice deformovat kolej. Ani po několikanásobné opravě se deformace nezmenšovaly, proto rozhodl investor o opravě formou rekonstrukce postižené části násypu. Výsledným řešením byl sendvičový násyp založený na geobuňkové struktuře Tensar.

Průzkum postiženého místa potvrdil, že se pod násypem vytvořila zvodnělá vrstva, která se vytlačuje mimo oblast násypu. Násyp byl odtěžen spolu s nejproblematičtější částí podloží. Pro zvýšení únosnosti podloží byla z geomříží Tensar SS a Tensar RE vystavěna geobuňková struktura, která přesahovala patu násypu tak, aby bylo dosaženo okraje zvodnělého území. Pro oddělení zvodnělé zeminy a kvalitního kameniva v geobuňkách se použila separační geotextilie.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Technický návrh řešení, geomříže a geotextilie.

Realizacja

1999

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu