szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Renowacja osuwisk skarp

Podczas budowy dróg często dochodzi z różnych powodów do osuwisk ziemi na skarpach, które później należy naprawić. Możliwości naprawy i stabilizacji uszkodzonych skarp można podzielić na kilka grup. Niektóre z nich to regulacja nachylenia stoku, odwodnienie skarpy, ochrona przed erozją, zbrojenie powierzchni lub zastosowanie środków specjalnych.

Tradycyjne metody rekultywacji osuwisk są czasochłonne i uciążliwe dla środowiska. Polegają one na usunięciu oderwanego gruntu, który następnie jest wymieniany na nowy materiał. Taki transport materiału jest obciążeniem dla ruchu, podczas którego emitowane są szkodliwe związki CO2, co więcej sposób naprawy osuwiska wydłuża czas naprawy.

Nasza metoda polega na ponownym wykorzystaniu osuniętej gleby i wzmocnieniu jej geosiatkami tak, aby ułożone poziomo przecinały strefę ścinania (poślizgu) osuwiska. Użycie gruntu wydobytego na miejscu zmniejsza potrzebę dowozu dodatkowego materiału i płacenia za niego. Taka technologia pozwala przeprowadzić naprawy tanio i przy minimalnych zakłóceniach dla otoczenia.

Drenaż i umocnienie powierzchni skarpy

Jeżeli skarpa posiada złe odwodnienie i przechwytywanie wody odbywa się w szczelinach oraz poprzez przenikanie wody wgłąb masywu, następuje wtedy pogorszenie stabilności skarpy. Na skarpach, gdzie występują miejsca osuwiskowe obciążone dodatkową podziemną wodą, zwiększenie nośności i uzyskanie prawidłowego drenażu uzyskujemy poprzez wykonanie drenażowych warstw, powstałych poprzez instalację drenażowych geokompozytów.

Jeśli występuje problem na skarpie z wodą deszczową, wzmacnia się wtedy powierzchnię (jako przeciwerozyjna ochrona) najczęściej za pomocą tymczasowych lub stałych przeciwerozyjnych mat.

Sposoby rekultywacji skarpy za pomocą geosyntetyków

Wymagania odnośnie rozwiązań technicznych dla każdej skarpy są inne. Korzystając z technologii gruntu zbrojonego, używa się najczęściej następujących rozwiązań:

  • Proste wzmacnianie gruntu geosiatkami z pokryciem skarpy geomatami
  • Technika zwana "wrap around“  z traconym elementem
  • Budowlane, konstrukcyjne systemy z zielonym licem lub z licem z kamienia

Zalety korzystania z geosiatek przy rekultywacji skarp:

  • Tańsze w porównaniu z tradycyjną technologią aż o 75%
  • Mniejsza ilości transportu materiałów z i na plac budowy
  • Minimalizacja obciążenia ruchu przy wykonywaniu robót
  • Skrócenie czasu zamknięcia drogi

Obrázek sanace sesuvu na I/19 u Přibyslavi
Sanace sesuvu na I/19 u Přibyslavi
Obrázek sanace sesuvu v Novém Strašecí
Sanace sesuvu v Novém Strašecí
Obrázek sanace sesuvu ve Strachujově
Sanace sesuvu ve Strachujově

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu