szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Zapobieganie tworzeniu się kolein

Dzisiejsze natężenie ruchu (zwiększenie intensywności ruchu, zwiększenie obciążeń na oś) prowadzi do fatalnego stanu wielu dróg. Oprócz pęknięć można też często spotkać podłużne odkształcenia zwane koleinami

Przedłużenie żywotności nawierzchni drogowej można osiągnąć dzięki elementom kompozytowym. Zasada działania geosyntetyków w budownictwie w rozwiązywaniu tych dwóch rodzajów uszkodzeń (pęknięcia i koleiny) jest różna, dlatego niezbędny jest dostęp do fachowej pomocy w wyborze odpowiedniego produktu.

ZALETY WZMOCNIENIA ASFALTOWYCH WARSTW:

  • zwiększenie żywotności asfaltowego pokrycia
  • zmniejszenie częstotliwości napraw
  • mniejszy koszt konserwacji

PRZYCZYNY POWSTAWANIA KOLEIN

Koleiny tworzą się w momencie, gdy ciężkie pojazdy jeżdzą stale na tym samym torze. Mieszanina asfaltowa zostaje wtedy wypchana z toru jazdy kół.

Koleiny tworzą się przeważnie w miejscach, gdzie występują spowolnienia lub zatrzymania ruchu drogowego - stopy, skrzyżowania, przystanki dla autobusów, trolejbusów itp.

Takie deformacje tworzą się podłużnie, następnie lokalnie, tam gdzie zatrzymują się ciężkie pojazdy. Normalny bitumen (asfalt) lub warstwa brukowa w zatłoczonych miejscach długo nie posłuży.

Przyczyną powstania takich deformacji jest niedostateczna wytrzymałość powierzchni na trwałe deformacje (użycie niedostatecznie wytrzymałego kruszywa, niewłaściwa krzywa przesiewu, duża zawartość asfaltu, wysokie obciążenie ruchem)

Tworzeniu się kolein na powyższych obszarach zapobiega zastosowanie wzmacniających kompozytowych produktów instalowanych w warstwach asfaltowych. Aby dowiedzieć się więcej o unikaniu pęknięć i kolein w asfaltowej warstwie (jako oddzielna problematyka), sprawdź temat naprawa pęknięć i kolein asfaltowych dróg.

WŁASNOŚCI SKŁADNIKÓW DO ASFALTU

Wyroby do asfaltu składają się z wielu surowców, które nadają właściwości strukturze i wpływają na jej użycie. Głównymi surowcami jest stal, szkło, poliester i polipropylen.

Wyroby z tych surowców charakteryzują się swoimi mechanicznymi właściwościami. Graficzne porównanie właściwości mechanicznych różnych surowców:

Aby zmniejszyć poprzeczne odkształcenia ważny jest zastosowany materiał, technologia wykonania produktu oraz jego struktura. Przede wszystkim struktura nadaje produktowi pożądane właściwości. Obecnie, aby wyeliminować koleiny używa się mat i kompozytów z polipropylenu.

PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY WZMACNIAJĄCĄ A STABILIZUJĄCĄ FUNKCJĄ

Główna różnica między wzmacniającą a stabilizacyjną funkcją spoczywa w zasadzie funkcjonowania produktu. Dla funkcji wzmacniającej decydujący jest czynnik wytrzymałości produktu, która przenosi siły rozciągające pojawiające się w warstwie asfaltu. Standardowo, wzmocnienie powoduje redukcję tworzenia się kolein.

W przeciwieństwie do funkcji wzmacniającej, w przypadku funkcji stabilizującej nie decyduje wytrzymałość, jednak zdolność produktu do zapobiegania ruchu ziaren. Funkcja stabilizacyjna służy głównie do aplikacji zwiększających wytrzymałość podłoża.

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE STABILIZUJĄCYCH ELEMENTÓW

Największe znaczenie dla uzyskania jak najwyższej stabilności ma trwałość struktury siatki, grubość, sztywność żebra, wytrzymałość połączenia i sztywność na skręcanie.

TYPY WZMOCNIEŃ ASFALTOWYCH WARSTW

Prosta siatka

Kompozyt z materiałem geotekstylnym

PRZYKŁADY WYKONANYCH PRAC ZMNIEJSZAJĄCYCH KOLEINY

Obrázek vyztužení křižovatky k Havlíčkově Brod
Vyztužení křižovatky k Havlíčkově Brodu
Obrázek vyztužení křižovatky v Ostravě
Vyztužení křižovatky v Ostravě
Obrázek vyztužení parkoviště v Mladé Boleslavi
Vyztužení parkoviště v Mladé Boleslavi

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu