szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Poszerzenie i wzmocnienie drogi

W praktyce budowlanej powiększenie skarpy, tak aby zwiększyć możliwości komunikacji wymaga wiele zachodu i pracy. W przeszłości, poszerzenia wykonywano prostą metodą dosypywania korony zbocza. Przy takim rozwiązaniu, trzeba było liczyć się z częstą koniecznością napraw.

Dzisiaj, rozwiązania w postaci zamknięć na drogach są niewystarczające, dlatego należy budować struktury o charakterze stałym. Wykonywanie nowej drogi na już istniejącej strukturze wymaga specjalnej uwagi, ponieważ występujące w starej warstwie odkształcenia, pęknięcia i deformacje mogą spowodować pękanie nowej warstwy.

Do wykonywania asfaltowych (żywicznych) warstw używa się wzmacniających kompozytów. Podczas łączenia konstrukcyjnych warstw drogi, używa się stabilizującej geosiatki, która zapobiega ruchowi kruszywa do miękkiego podłoża – wzmocnienie podłoża.

Do rozszerzenia lub wzmocnienia skrajni drogi, należy wykonać wzmocnienie korony nasypu, na przykład systemem GeoWall Shoulder, aby zapobiec przemieszczaniu się gruntu.

ZALETY SYSTEMU GeoWall SHOULDER

  • szybszy czas naprawy skrajni – krótszy czas zamknięcia drogi
  • regulacja geometrii nasypu tylko w jej koronie, bez potrzeby ingerencji w całą strukturę
  • możliwość użycia lokalnego materiału zasypowego
  • efektywne miejsca mocowań barier i poręczy

OPIS SYSTEMU GeoWall SHOULDER I JEGO WARIANTY

System GeoWall Shoulder jest kombinacją połączonych nawzajem stalowych paneli, łączników (łączniki jak i panele mają wariant antykorozyjnej ochrony aż do 90 lat) oraz koszów wypełnionych kamieniem.

Dostępne są typy powierzchni systemu:

  • Kamienna skarpa na lico wysypywane/składowane jest kruszywo, wyglądem ten rodzaj skarpy przypomina gabionowe kosze

W przypadku sztywności konstrukcji są do wyboru warianty:

  • Zamknięta konstrukcja powstaje dzięki wyższej sztywności, nadaje się do tworzenia strefy deformacji na skutek uderzenia pojazdu

GEOMETRYCZNE KONSTRUKCJE

Poszczególne, licowe kosze mają 2 m długości. Jest możliwość utworzenia wklęsłych i wypukłych łuków zgodnie z wymaganiami projektu lub istniejącej drogi. Niweleta drogi opada lub wznosi się, możliwe jest dostosowanie podstawy tak, aby powierzchnia kosza była wyrównana do nachylenia niwelety.

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu