szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Naprawa pęknięć asfaltowych dróg

Zbrojenie asfaltu daje:

  • zwiększenie żywotności asfaltowej warstwy
  • przedłużenie czasu od naprawy do naprawy
  • zmniejszenie kosztów utrzymania drogi

Własności wzmocnień do asfaltu

Produkty służące do wzmacniania bitumicznych warstw dróg są wykonane z kilku typów surowców, które determinują zachowanie się konstrukcji. Najbardziej popularnym materiałem jest stal, szkło, poliester i polipropylen.

Produkty z tych materiałów różnią się głównie mechanicznymi właściwościami z których, jeśli rozpatrujemy wzmocnienia drogi, najbardziej ważną cechą jest zdolność do przeniesienia maksymalnych naprężeń przy jak najniższym możliwym poziomie odkształceń za najniższą cenę. Graficzne porównanie jest pokazane na wykresie poniżej.

Typy kolein w asfaltowych warstwach

Koleiny w asfaltowych warstwach można podzielić ze względu na różne kryteria (szerokie, wąskie, głębokie, płytkie, rozgałęzione itp). Aby wybrać odpowiednią metodę zabezpieczenia przed rozpowszechnieniem się pęknięć oraz miejsce wykonania wzmocnienia, należy znaleść punkt początkowy i kierunek rozchodzenia się pęknięć. Z tego powodu wyróżniamy pęknięcia na:

  • pęknięcia termiczne (mrozowe)
  • pęknięcie refleksyjne
  • pęknięcia na szparach

Redukcja pęknięć termicznych

Pęknięcia termiczne tworzą się na powierzchni asfaltowej pod działaniem temperatury. Różne temperatury w lecie i zimą powodują zmiany w naprężeniu. W lato, gdy asfalt osiąga wyższe temperatury, naprężenie jest mniejsze niż w zimę. Własne naprężenia wpływają również na asfalt, i zmieniają jego pracę.

Innym czynnikiem wpływającym na powstawanie termicznych pęknięć jest różna temperatura na spodzie oraz na powierzchni asfaltu. Podczas gdy dolna warstwa pozostaje w relatywnie stałej temperaturze, temperatura górnej warstwy różni się w zależności od temperatury powietrza i od intensywności nasłonecznienia.

Z tego powodu, większość termicznych pęknięć powstaje na górnej warstwie asfaltu i sukcesywnie powiększa się ku dołowi. Wzmocnienie, które redukuje powstawanie pęknięć, powinno być wykonane jak najbliżej powierzchni, zazwyczaj zaraz pod warstwą ścieralną.

Redukcja refleksyjnych pęknięć

Refleksyjne pęknięcia w asfaltowej warstwie powstają jako reakcja na niejednorodnym podłożu. Najczęściej objawiają się one na starych, betonowych powierzchniach lub na płytach betonowych, na stabilizacji betonowej lub nad obiektami podpowierzchniowymi.

Przyczyną powstawania pęknięć jest najczęściej zachowanie niejednorodnego podłoża na temperaturę. Tworzą się wtedy naprężenia, które koncentrują się w warstwie betonowej lub w miejscach o strukturze niejednorodonej.

Refleksyjne pęknięcia z tego powodu powstają w spodzie warstwy asfaltowej i stopniowo postępują w górę aż do górnej powierzchni.
Wzmocnienie, które ogranicza powstawanie pęknięć zasadniczo kładzie się jak nagłębiej, najczęściej pod luźną warstwą.

USUWANIE PĘKNIĘĆ W PRACUJĄCYCH SZPARACH

Kolejnym typem pęknięć są szczeliny powstające w asfaltowej warstwie podczas jej rozbudowy jako rezultat różnych cech fizycznych nowego i starego asfaltobetonu.

Pęknięć nie można przewidzieć, są one zależne od konstrukcji, połączenia i kierunku ich ekspansji. W takiej sytuacji, wzmocnienie prowadzi się lokalnie w wielu szczelinach pomiędzy warstwami.

RODZAJE USZTYWNIEŃ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

 

Prosta siatka lub siatka z klejem

Kompozyt do instalacji geowłókniny (<130g/m2)
SAMI kompozyt do instalacji geowłókniny (<130g/m2)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA NAPRAWY PĘKNIĘĆ W ASFALCIE

Obrázek celoplošné ochrany před trhlinami v Brně
Celoplošná ochrana před trhlinami v Brně
Obrázek lokálního vyztužení asfaltového krytu v Praze
Lokální vyztužení asfaltového krytu v Praze

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu