szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Współczynnik przepuszczalności w płaszczyźnie (kp)

Pomiar pomiędzy umiejętnością przepływu w płaszczyźnie qp a współczynnikiem grubości d a gradientem hydraulicznym i. Współczynnik przepuszczalności w płaszczyźnie wyraża się w m/s.