szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Współczynnik przepuszczalności prostopadle do płaszczyzny produktu (kn)

Pomiar pomiędzy prędkością przepływu ν, a gradientem hydraulicznym i. Współczynnik przepuszczalności prostopadle do płaszczyzny wyraża się w m/s.