szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Wpółczynnik tarcia (wydajności) (fs,GSY)

Pomiar pomiędzy tangens kąta tarcia gleby i GSY a tangens kąta tarcia gleby.