szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Wstępne ładowanie

Małe obciążenia, odpowiadające 1% zakładanego maksymalnego obciążenia, które umożliwi określić początkową długość mocowania oraz punkt zerowy odkształcenia przy powtarzalnych warunkach.