szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Rekonstrukcja koryta rzeki w Sloupie

V obci Sloup docházelo každoročně na jaře při zvýšené hladině vody k vymílání břehů koryta potoka Ždárná.

Řešením bylo rozšíření stávajícího koryta potoka, zpevnění spodní části kamenným opevněním a v horní části plastovou georohoží, která měla za úkol zachytit travní semeno a umožnit tak  vytvoření pevného kořenového systému. Takto provedená úprava poskytuje trvalou protierozní ochranu při zvýšených průtocích vody.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Georohože

Realizacja

2000

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu