szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Izolacja geostyntetyczna (GBR)

Materiał geosyntetyczny o niskiej przepuszczalności, stosowany w geotechnice i inżynierii budowlanej. Jego celem jest obniżenie lub zatrzymanie przepływu cieczy w budowie.