szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Kąt tarcia (Φ)

Kąt, jeśli tangens równy jest pomiarowi siły tarcia na jednostkę powierzchni do prostopadłego napięcia między dwoma materiałami. Przykładem dwóch materiałów są gleba i GSY.