szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Transformacja przy wydłużeniu

Całkowita transformacja próbki poddawanej stałemu obciążeniu. Transformacja przy wydłużeniu jest określana jako procent rozmiaru przed obciążeniem, ale ze wstępnym napięciem.