szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Przepuszczalność (ψ)

Objętościowe natężenie przepływu wody i/bądź innych cieczy na jednostkę powierzchni i jednostkę spadku wysokości hydrostatycznej, w warunkach przepływu laminarnego, prostopadle do płaszczyzny produktu. Przepuszczalność ta określana jest w s-1.