szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Napięcie przy rozciągnięciu przy x %-owym odkształceniu (Tε)

Napięcie, przy którym odkształcenie otrzyma ustaloną wartość x %.