szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Nieprzepuszczalność płynów

Geostyntetyki spełniające wymagania parametrów produktów, które określają metodę badania i ocenę zgodności, np. wartość końcową lub maksymalny dopuszczalny spływ.