szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Kierunek prostopadły do kierunku produkcji (CMD)

Směr kolmý ke směru výroby geosyntetického výrobku (u tkaných geotextilií směr útku).

Kierunek prostopadły do kierunku wytrworzenia produktu (w przypadku agrowłóknin kierunek tkania).