szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Troskovice, Silnice III/28115, strmý svah z vyztužené zeminy

Při rekonstrukci komunikace III/28115 bylo navrženo její rozšíření za účelem osazení silničního svodidla podle stávajících platných předpisů. S ohledem na nedostatek místa byla zvoleno řešení pomocí vyztužené zeminy se sklonem líce 70°, které nahrazuje stávající kamennou zeď.

Při rekonstrukci komunikace III/28115 bylo navrženo její rozšíření za účelem osazení silničního svodidla podle stávajících platných předpisů. S ohledem na nedostatek místa byla zvoleno řešení pomocí vyztužené zeminy se sklonem líce 70°, které nahrazuje stávající kamennou zeď.

Zpevnění komunikace bylo navrženo pomocí systému GreenMesh Terra, kde lícní prvek je tvořen ocelovou pletenou sítí a společně se ztužujícím svařencem a spojovacími prvky tak tvoří lícní část systému.

Výška realizovaných svahů dosahuje až pěti metrů, přičemž se navržený vyztužený svah nachází v poměrně strmém svahu.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Statický výpočet a technickou pomoc během výstavby, systém vyztuženého strmého svahu.

Realizacja

2017

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu