szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Strmé svahy z vyztužené zeminy realizované v rámci přeložky silnice II/150

Součástí projektu přeložky komunikace II/150 v lesním úseku kolem přírodní rezervace Stvořidla je realizace 2 vyztužených strmých svahů.

Přeložka silnice II/150 řešila novou trasu, která nahradila nevyhovující úzkou silnici v lesním úseku kolem přírodní rezervace Stvořidla. Z důvodu minimalizace záboru pozemků s plněním funkce lesa bylo projektantem zvoleno řešení pomocí strmého svahu.

Jednalo se o dva úseky komunikace s celkovou délkou 224 m, z toho 124 m násypu bylo nutné řešit oboustranně. Pod částí vyššího svahu bylo nutné vzhledem k nízké kvalitě podloží provést jeho částečnou náhradu lomovým kamenivem.

Výška strmých svahů je 7,5 m v 1. úseku a 9,2 m v druhém. Líc konstrukce byl navržen z ocelových panelů s výplní ze skládaného kameniva ve sklonu 2:1. Jedná se o systémové řešení, na líc jsou napojeny výztužné tkané geomříže Miragrid, které zajišťují stabilitu celé konstrukce. Součástí obou strmých svahů je prefabrikovaný rámový propustek, který slouží mimo jiné i pro migraci drobných živočichů.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Statický výpočet, zaškolení na stavbě a technickou pomoc během výstavby, systém vyztuženého strmého svahu, geomříže

Realizacja

2018

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu