szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Sanace sesuvu svahu v Lukách pod Medníkem

V období silných srážek v červnu 2013 došlo k sesuvu půdy v chatové oblasti. Navrhli jsme řešení v podobě vyztuženého strmého svahu s kamenným lícem.

Cílem sanačních opatření bylo eliminovat faktory, které vedly ke svahovému pohybu. Z tohoto důvodu byla navržena kombinace technických opatření, které zahrnují úpravu povrchu terénu v sesuvném území pomocí stupňovitého zazubení do stávajícího terénu, zpevnění nově budovaného svahu pomocí systému výztužných tahových prvků, zlepšení geotechnických vlastností zemin pokryvných útvarů použitím propustných štěrkových materiálů, a důsledné odvodnění celého prostoru sesuvného území.

Sanace sesuvu byla navržena pomocí systému Tensartech RockWall se sklonem líce 55°, kdy líc je tvořen ocelovými panely a kamenivem, na ocelové panely jsou napojeny monolitické geomříže zajišťující stabilitu a bezpečnost konstrukce.

Po provedení  výkopových prací nebylo v základové spáře zastiženo předpokládané skalní podloží, základová spára byla tedy snížena na na skutečnou úroveň skalního podloží a prostor vyplněn železobetonovým blokem. Současně byl ve svahu zastižen vydatný pramen, který bylo nutné převést skrz konstrukci do navrženého odvodnění.

Odvodnění stavby bylo provedeno pomocí odtokového žlabu, který je vyveden do řeky Sázavy nacházející se pod svahem.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Návrh řešení, zaškolení a technickou pomoc během výstavby, systém vyztuženého strmého svahu, geomříže Tensar TriAx a Tensar RE.

Realizacja

2016

Potrzebujesz pomocy?

  • Stworzymy koncepcyjne rozwiązania i opracowania
  • Wykonujemy obliczenia
  • Dołączamy dokumentacje z projektów we wszystkich stopniach
  • Prowadzimy nadzór nad konstrukcjami z geosyntetyką

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 519
infogeomat.eu

Konsultacje w terenie

Nie boję się wyruszyć w teren i rozwiązywać problemy na miejscu

Proszę o konsultacje

Świadczenie naszych usług wspomagają pliki cookie. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji