szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Sanace sesuvu svahu silnice II/357 ve Strachujově

Těleso komunikace bylo historicky rozšiřováno navážkou z odpadních materiálů. V kombinaci se saturací zemin komunikace srážkovou vodou došlo na úseku dlouhém cca 150 m k havarijnímu sesuvu.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o vytíženou komunikaci v terénu, kde jsou dlouhé objízdné trasy, požadoval investor (kraj Vysočina) co nejkratší čas rekonstrukce. Technické řešení stavby navržené projektantem spočívalo v realizaci nového, vyztuženého zemního tělesa.

Dodavatel si pro jednoduchost montáže vybral systém Tensartech GreenSlope. Jeho výhodami jsou cenová dostupnost, rychlá výstavba a možnost po dokončení stavebních prací uvést stavbu ihned do provozu.

Celková doba výstavby nepřesáhla 5 týdnů a dodavatel stihl položit finální asfaltové vrstvy a předat komunikaci do užívání ještě před příchodem zimního obdoí.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Výpočet konstrukce a opěrný systém

Realizacja

2011

Potrzebujesz pomocy?

  • Stworzymy koncepcyjne rozwiązania i opracowania
  • Wykonujemy obliczenia
  • Dołączamy dokumentacje z projektów we wszystkich stopniach
  • Prowadzimy nadzór nad konstrukcjami z geosyntetyką
  • Realizujemy konstrukcje na wzmocnionej glebie

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 519
infogeomat.eu

Konsultacje w terenie

Nie boję się wyruszyć w teren i rozwiązywać problemy na miejscu

Proszę o konsultacje

Świadczenie naszych usług wspomagają pliki cookie. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji