szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Rekonstrukcja skarpy przy drodze w miejscowości Jablonec nad Nysą

W jabłońcu nad Nysą doszło do częściowego osunięcia się skarpy pod drogą III/29024. Długość osunięcia wynosiła 15 m, a szerokość 5 m.

Przyczyną osuwiska było nagromadzenie się wody i nasycenie ziemi w podłożu drogi z przyczyny niefunkcjonującego odwodnienia wykopu. Osuwisko zostało zastąpione nową oporową konstrukcją o nachyleniu 60°. Taką stromą skarpę inżynierowie zaprojektowali w systemie zbrojonego gruntu do wykonywania oporowych konstrukcji. Komponenty tworzące system to stalowe siatki z trwałą, antyerozyjną ochroną, monolityczne geosiatki Tensar oraz połączeniowe elementy (rozpórki, łączniki).

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Statický výpočet, opěrný systém Tensartech GreenSlope, zaškolení stavby

Realizacja

2013

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu