szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Rekonstrukce Dolního náměstí v Olomouci

Dolní náměstí v Olomouci si vyžádalo rekonstrukci povrchů a inženýrských sítí. V původním návrhu byla navržena skladba s vrstvou stmelenou cementem. Tato vrstva by ale nepropouštěla prosakující vodu, proto jsme navrhli řešení, které zachová původní vodní režim konstrukce.

Podloží náměstí bylo tvořeno nesourodými navážkami, místy se vyskytovaly jíly a organické zbytky. Navrhli jsme proto mechanicky stabilizovanou vrstvu. Ta byla v tomto případě složena ze dvou souvrství výztužných trojosých geomříží TriAx, geotextilie a štěrkodrti.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Stabilizační hexagonální geomříže, technické poradenství ve fázi projektové přípravy

Realizacja

2012

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu