szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Przyczółek mostowy z gruntem zbrojonym na drodze D1 w miejscowości Levoče

Součástí druhého úseku dálnice D1 Jánovce - Jablonov je mimoúrovňová křižovatka Levoča, která umožňuje propojení dálnice D1 s přivaděčem Spišská Nová Ves tak i s cestou I. třídy I/18. Součástí křižovatky je i most nad Levočským potokem.

Most tworzą trzy osobne obiekty z czterema podporami z zbrojonego gruntu. Większość z nich opiera się na zbrojonym nasypie na wymienionej warstwie podłoża, gdzie początkowo tworzyły ją rzeczne iły.

Opěrné stěny jsou z prefabrikovaných dílců kotvených jednoosou geomříží do přilehlého zemního násypového tělesa. Celková pohledová plocha opěr je 2900 m2.

V časopise Inženýrské stavby 4/2017 jsme publikovali článek s více informacemi, kde se dočtete o geologii místa stavby, výpočtech (návrh mostní opěry, modelování deformačního chování), postupu vlastní výstavby mostní opěry a výsledcích měření skutečných deformací. Celý článek najdete na webu časopisu.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Statický výpočet, návrh založení mostních opěr, konsolidační analýzu a geomříže

Realizacja

2013

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu