szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Oporowa konstrukcja wykonana w celu wybudowania domu handowego w Boskowicach

Záměrem investora obchodního domu bylo maximálně využít rozlohy svažitého pozemku a najít vhodnou technologii pro založení opěrné konstrukce na nevhodných jílovitých a hlinitých zeminách.

Z prostorových důvodu (ochranné pásmo kolem stávajícího plynovodu) nebylo možné přistoupit k prostému svahování. Splnění požadované dispozice vyžadovalo navrhnout konstrukci ve sklonu 80°. Původně bylo uvažováno o stěně z gabionů nebo betonu. Jako nejlevnější řešení byl zvolen strmý svah z vyztužené zeminy.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Projekt konstrukce, opěrný systém Tensartech GreenSlope, zaškolení stavby a autorský dozor.

Realizacja

2012

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu