szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Ochranný zemní val z vyztužené zeminy nedaleko Března u Chomutova

Obec Březno u Chomutova trpěla kvůli provozu blízkého hnědouhelného lomu sníženou kvalitou ovzduší a zvýšenou hladinou hluku. Aby byly tyto negativní vlivy na obyvatele sníženy, byl vybudován vysoký ochranný zemní val z vyztužené zeminy se zeleným lícem. Stavba je zajímavá nejen svou výškou, ale hlavně půdorysným zakřivením a změnou sklonu líce po délce konstrukce dokazující velkou tvarovou variabilitu stavebnicového systému vyztužených strmých svahů.

Ochrannou funkci tvoří nejen zeleň na líci, ale i samotný val. Výška vyztuženého zemního valu je proměnná. V nejvyšší části je jeho výška 14 m a to na délce 123 m. Nejdelší úsek valu má výšku 12 m. Celková délka vyztuženého valu je téměř 615 m a to včetně náběhu na projektovanou výšku. Sklon svahu je v některých místech 60° a v jiných 75°.

Čelo valu je sestavené ze systému pro vyztužené strmé svahy. Líc tvoří ocelové panely s georohoží Trinter na líci, která zajistí lepší uchycení rostlin na strmém svahu. Na líc jsou napojeny výztužné tkané geomříže Miragrid, které zajišťují stabilitu celé konstrukce. Na stavbu bylo použito víc jak 287 000 m3 zeminy a 253 000 m2 výztužných geomříží.

Lokalizacja budowy

Dodaliśmy

Systém vyztuženého strmého svahu, zaškolení a technickou pomoc během výstavby

Realizacja

2015

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu