szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnice 2019 - Zásady posuzování a provádění gabionových konstrukcí a stabilita skalních svahů

15.01.2019, Praha / 16.01.2019, Brno --- přehled používaných typů gabionů a jejich rozdíly | jaké technické parametry jsou důležité | požadavky předpisů v České republice a na Slovensku | postupy výstavby ...

Obsah semináře je zaměřen na představení hlavních zásad návrhu a principů správné instalace gabionových konstrukcí a konstrukcí zajišťujících stabilitu skalních svahů s ohledem na životnost, funkčnost a bezpečnost realizovaných konstrukcí. Přehled používaných technologií a typů prvků sloužících pro realizaci gabionových konstrukcí a konstrukcí zajišťující stabilitu skalních svahů.

 

Seminář je zaměřen na stavbyvedoucí a přípraváře

15. ledna 2019 - Praha, Konferenční centrum City, www.kc-city.cz, 9-13 hod.
16. ledna 2019 - Brno, Hotel Avanti, www.hotelavanti.cz, 9-13 hod.


 

  
Program semináře:

Principy posuzování prvků gabionových konstrukcí

 • Obecné principy navrhování - geometrie, zásady založení, zásady vnitřního ztužení gabionu
 • Kámen: jeho vlastnosti a vazba na ocelovou síť, požadavky předpisů
 • Ocelové prvky: průměr drátu, pevnost drátu, požadavky předpisů
 • Kovové povlaky na drátech: slitiny, hmotnost, tloušťka, rychlosti korozních úbytků, současný trend a výzkum, požadavky předpisů
 • Organické povlaky na drátech: polymery a jejich vlastnosti, přilnavost povlaku, požadavky předpisů v Česku a na Slovensku
 • Gabionová konstrukce jako líc vyztužené zeminy: délka výztuh, princip vyztužování
 • Gabionová konstrukce jako obklad: nosná kapacita kotvících prvků

Zásady provádění gabionových konstrukcí

 • Předpisy zabývající se výstavbou gabionů
 • Komponenty sloužící pro výstavbu gabionové konstrukce, požadavky předpisů
 • Konstrukční typy gabionů, postup jejich výstavby 
 • Konstrukční detaily ovlivňující geometrii a vzhled gabionové konstrukce, možnosti řešení a jejich výhody / nevýhody
 • Kontrolní a průkazní zkoušky komponentů gabionových konstrukcí a konstrukce jako celku, požadavky platných předpisů

Stabilita skalních svahů

 • Současná praxe v České a Slovenské republice při navrhování a provádění povrchového a hloubkového zajištění skalních svahů 
 • Příklady vhodných a nevhodných opatření zajištění svahů
 • Možnosti řešení vhodného zajištění skalního svahu z pohledu bezpečnosti, spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomiky stavby
 • Komplexní řešení zajištění skalních svahů (zajištění celkové i lokální stability) - konstrukční prvky, princip fungování, zásady postupu logistického sledu operací v jednotlivých krocích výstavby, příklady
 • Konstrukční detaily ovlivňující bezpečnost a spolehlivost konstrukce, zásady při jejich provádění

------------------------------------------------------

Organizační informace:

Pořadatel:
GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 25514971

ČKAIT:
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Vložné:
990,- Kč bez DPH. Členové ČKAIT 890,- Kč bez DPH. Účastníci, kteří navštívili některý ze seminářů pořádaných společností GEOMAT v roce 2018 získávají 10% slevu z vložného. Zálohová faktura za vložné bude zaslána přihlášeným účastníkům. Daňový doklad bude zaslán v zákonné lhůtě. Faktury budou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail kontaktní osoby uvedený v přihlášce. V průběhu semináře obdrží účastníci občerstvení..

Storno:
V případě potřeby lze za přihlášeného účastníka vyslat náhradníka (jeho jméno oznamte na e-mail geomatgeomat.cz). Při neúčasti na semináři se vložné nevrací!

Sborník:
Sborník není vydáván. Při semináři obdrží účastníci souhrn informací z přednášek..
    
Přihlášky:
a) online (webový formulář)
b) písemně (přihláška ke stažení)

Kontaktní spojení:
Pro dotazy využijte e-mail geomatgeomat.cz nebo telefon 548 218 048.


  

Potrzebujesz pomocy?

 • Stworzymy koncepcyjne rozwiązania i opracowania
 • Wykonujemy obliczenia
 • Dołączamy dokumentacje z projektów we wszystkich stopniach
 • Prowadzimy nadzór nad konstrukcjami z geosyntetyką
 • Realizujemy konstrukcje na wzmocnionej glebie

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 519
infogeomat.eu

Konsultacje w terenie

Nie boję się wyruszyć w teren i rozwiązywać problemy na miejscu

Proszę o konsultacje

Świadczenie naszych usług wspomagają pliki cookie. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji