szybki kontakt:+48 666 585 519 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnice 2018 - Geotextilie, geomříže a drenážní geokompozity v současné stavební praxi

17.01.2018, Brno / 18.01.2018, Praha --- přehled používaných typů a jejich rozdíly | jaké technické parametry jsou důležité | funkce a doporučené aplikace | jak výrobky specifikovat | příklady z praxe ...

Přehled nejběžnějších typů geotextilií, geomříží a drenážních geokompozitů používaných ve stavební praxi. Představení rozdílů v jejich vlastnostech a chování v konstrukcích. Problematika volby správného typu a specifikace pro řešení konkrétních situací. Příklady praktických aplikací na stavbách nejen v České a Slovenské republice.
17. ledna 2018 - Brno, Hotel Voroněž, www.oreahotelvoronez.cz, 9-13 hod.
18. ledna 2018 - Praha, Konferenční centrum City, www.kc-city.cz, 9-13 hod.

  


Program semináře:

Představení jednotlivých typů geotextilií

 • vlastnosti geotextilií v závislosti na výrobním procesu
 • standardně prováděné zkoušky na geotextiliích
 • volba typu geotextilie pro základní použití v konstrukcích
 • sledované vlastnosti geotextilií v konkrétních případech použití

Požadavky na geotextilie a jejich specifikace

 • evropské předpisy a jejich požadavky na geotextilie a jejich
 • vzájemné srovnání (důraz zejména na separační funkci)
 • praktické příklady vhodných a nevhodných specifikací geotextilií

Úvod do problematiky drenážních geokompozitů

 • přehled dostupných výrobků na stavebním trhu
 • typy drenážního jádra a způsoby jeho ochrany
 • faktory ovlivňující průtočnost (schopnost odvodňování)
 • zkoušky drenážních geokompozitů

Doporučení pro volbu funkčního drenážního geokompozitu

 • výběr optimálního typu geokompozitu pro konkrétní aplikaci (trativody, opěrné zdi, zemní konstrukce a další)
 • ukázky vybraných řešení na stavbách kolem světa

Úvod do problematiky geomříží pro vyztužování zemin

 • přehled geomříží nabízených na trhu (rozdělení z hlediska technologie výroby, výrobní suroviny a funkce v konstrukci)
 • popis a průběh zkoušek geomříží v závislosti na jejich funkci

Doporučení pro výběr správné geomříže

 • technické parametry důležité pro výběr správného druhu geomříže pro výztužnou a stabilizační funkci
 • příklady zajímavých vyztužených zemních konstrukcí ze světa

------------------------------------------------------

Organizační informace:

Pořadatel:
GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 25514971

ČKAIT:
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Vložné:
990,- Kč bez DPH. Členové ČKAIT 890,- Kč bez DPH. Účastníci, kteří navštívili některý ze seminářů pořádaných společností GEOMAT v roce 2017 získávají 10% slevu z vložného. Zálohová faktura za vložné bude zaslána přihlášeným účastníkům. Daňový doklad bude zaslán v zákonné lhůtě. Faktury budou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail kontaktní osoby uvedený v přihlášce. V průběhu semináře obdrží účastníci občerstvení..

Storno:
V případě potřeby lze za přihlášeného účastníka vyslat náhradníka (jeho jméno oznamte na e-mail geomatgeomat.cz). Při neúčasti na semináři se vložné nevrací!

Sborník:

Sborník není vydáván. Při semináři obdrží účastníci souhrn informací z přednášek..
    
Přihlášky:
a) online (webový formulář)
b) písemně (přihláška ke stažení)

Kontaktní spojení:
Pro dotazy využijte e-mail geomatgeomat.cz nebo telefon 548 218 048.  


Potrzebujesz pomocy?

 • Stworzymy koncepcyjne rozwiązania i opracowania
 • Wykonujemy obliczenia
 • Dołączamy dokumentacje z projektów we wszystkich stopniach
 • Prowadzimy nadzór nad konstrukcjami z geosyntetyką
 • Realizujemy konstrukcje na wzmocnionej glebie

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 519
infogeomat.eu

Konsultacje w terenie

Nie boję się wyruszyć w teren i rozwiązywać problemy na miejscu

Proszę o konsultacje

Świadczenie naszych usług wspomagają pliki cookie. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji